PRAEHISTORICA

PRAEHISTORICA

Praehistorica jsou odborným akademickým časopisem zaměřeným na archeologii ve Střední Evropě. Časopis vychází od roku 1938 a specializuje se zejména na období pravěku a ranné doby dějinné.

PRAEHISTORICA, Vol 33 No 1 (2017)

Sídliště lužických popelnicových polí v cihelně v Kostelci nad Orlicí (okr. Rychnov nad Kněžnou)
Martina Beková, Zuzana Bláhová-Sklenářová

Objekty ze starší doby železné z Chotýše, okr. Kolín, a spirálovité záušnice „skytského“ původu ve střední a východní Evropě
Zdeněk Beneš, Viktoria Čisťakova

Příspěvek k osídlení Opatovic nad Labem ve 13. století
Radek Bláha, Jiří Sigl

Nálezy z Dobřenic v pražské fakultní sbírce a jejich identifikace
Zuzana Bláhová-Sklenářová

Korelace kultur doby popelnicových polí v českých zemích a jejich okolí
Jan Bouzek

Nálezy bronzových seker z Přelouče, okr. Pardubice
Romana Brzicová

Nálezy z mladší a pozdní doby kamenné z Dřenic (okr. Chrudim) uložené ve sbírce VČM v Pardubicích
Kristýna Bulvová, Jana Řehounková

Součkova cihelna v Plotištích nad Labem – zapomenutý pramen poznání kultury s vypíchanou keramikou ve východních Čechách
Pavel Burgert

Nové kovové nálezy z doby halštatské z hradiště u Minic, okr. Mělník
Daniel Bursák, David Daněček, Kamil Smíšek

Krajinou mezolitických lovců a sběračů…
Katarína Čuláková

Soubor kachlů z hradů Brady a Bradlece u Jičína v severovýchodních Čechách
Pavel Drnovský

„Lausitzer“ Doppelburgen in Polen
Bogusław Gediga

Neolitické a eneolitické osídlení Neslovicka (okres Brno-venkov)
Zdeněk Hájek, Jaroslav Bartík, Alžběta Čerevková, Hana Koubková

Dodatek k lužickému pohřebišti v Sovenicích (okr. Mladá Boleslav)
Miloš Hlava

Ibráhím ibn Ja’kúb a placení šátečky – realita či fikce?
Petr Charvát

Římsko-provinciální raménkovité spony s cibulovitými knoflíky ve východních Čechách a poznámky k nálezu z Prahy-Šárky
Jan Jílek, Pavel Horník

Nálezy z doby římské ze Dřenic (okr. Chrudim)
František J. Kašpárek

Objekt nejstarších zemědělců z Nových Dvorů 3 podruhé. Výpověď zvířecích kostí a prostorové distribuce artefaktů
Markéta Končelová, Lenka Kovačiková

Konzervace a analýza prvkového složení záušnice a korálku z Chotýše, okr. Kolín
Romana Kozáková, Martin Fořt, Zuzana Zlámalová Cílová

Nové nálezy kamenné industrie z východní části Českomoravské vrchoviny
Martin Kuča, Jitka Kučová

Laténský hrob bojovníka z Lochenic, okr. Hradec Králové. Nový pohled na nález z roku 1964
Tomáš Mangel, Petr Velemínský, Rastislav Korený, Jan Jílek

Esovitá spona typu Poysdorf z Velešic, okr. Jíčín
Adéla Matoušková

Nové archeologické nálezy z tzv. bojanovského újezdu (Železné hory, okres Chrudim)
Jan Musil, Petr Netolický

Percepce technologické variability na příkladu neolitického sídliště v Bylanech
Klára Neumannová, Richard Thér, Petr Květina, Tomáš Hrstka

Současný stav bádání o neolitu ve východních Čechách
Ivan Pavlů

Ke struktuře epišňůrového osídlení v Hulíně a jeho okolí
Jaroslav Peška

Neolitické a časně eneolitické hroby z Prahy-Jihozápadního Města
Katarína Petriščáková, Miroslav Dobeš, Miroslav Popelka

Radiokarbonová data z výplní mladoneolitických objektů z Vchynic (okr. Litoměřice)
Jaroslav Řídký

Nové pohřebiště lidu popelnicových polí v Počaplech nad Loučnou, okr. Pardubice
Radko Sedláček

Pohár pražského typu ze sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové
Petra Sehnoutková

… pivo cělo imam… Pěstování a konzumace vína v raném středověku
Jiří Sláma

Sídliště z doby halštatské z Podhoří u Lipníku nad Bečvou, okr. Přerov
Arkadiusz Tajer

K otázce vlivu eroze a recentní orby na dochování kostrových pravěkých pohřebišť
Radomír Tichý, Václav Maria Kolert

Několik úvah k některým typům bronzových nádob v Čechách
Martin Trefný

Dva neolitické objekty ze Smiřic
Miloš Vávra

Nálezy bronzové industrie doby popelnicových polí z hradišť na Choceňsku
David Vích

Hrob typu Kietrz z pohřebiště lužických popelnicových polí v Olomouci-Slavoníně
Vendula Vránová

Fragment kachle s motivem „Veraikonu“ z parcely čp. 118 na Malém náměstí v Hradci Králové
Daniela Záveská

Zajímavé nálezy (nejen) zlomků pozdně středověkých kamnových kachlů z Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem
Tomáš Zavoral

Otázka existence pravěkých stezek v jihočeské části Šumavy
Petr Zavřel, Ondřej Chvojka, Jan John

Středověká sídlištní jáma z Ostřešan, nečekaný svědek z dob dávno minulých
Petra Žaloudková

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
ISSN: 0231-5432
E-ISSN: 2570-7213

Ke stažení