Open access

Otevřený přístup (open access, OA)

V roce 2013 se Univerzita Karlova připojila k Berlínské deklaraci o otevřeném přístupu ke znalostem v přírodních a humanitních vědách. V návaznosti na tento krok Nakladatelstvím Karolinum od roku 2015 publikuje všechny své časopisy jako časopisy otevřené. Zároveň vydává kvalitní open accessové knihy, kterým zajišťuje maximální dostupnost a celosvětovou distribuci.

Zelená cesta

Nakladatelství Karolinum autorům umožňuje okamžitou autoarchivaci autorských verzí všech nakladatelstvím publikovaných textů (kapitol knih, monografií a časopiseckých článků) a jejich sdílení prostřednictvím institucionálních repozitářů, osobních stránek, Mendeley, ResearchGate, Academia.edu apod.
Autorskou verzí rozumíme rukopis po recenzním řízení, nikoli však pdf po sazbě ke korekturám nebo pdf konečné podoby textu. U článků i knih, prosíme, uvádějte odkazy na jejich publikované verze včetně ISBN knih a DOI článků.
Pokud je dílo publikováno jako otevřené, lze autoarchivovat i jeho oficiální pdf verzi a jeho užití se řídí použitými licenčními podmínkami.

Otevřené knihy

Recenzní řízení
V souladu s Edičním řádem Univerzity Karlovy jsou všechny monografie vydávané Nakladatelstvím Karolinum recenzovány. U vědeckých monografií požadujeme minimálně dva kladné recenzní posudky, přičemž jeden z recenzentů nesmí působit na Univerzitě Karlově. Recenzní řízení není anonymní (autor zná recenzenta a recenzent autora). V důvodných případech si nakladatelství může vyžádat další posudek.

Poplatky
Nakladatelství Karolinum poskytuje OA knihám stejný servis jako ostatním publikacím. Aby to bylo možné, je vydávání OA knih zpoplatněno. Výše publikačních poplatků se pohybuje okolo 30 000 Kč, závisí však na náročnosti redakčního zpracování a sazby konkrétní knihy a na potenciální prodejnosti její tištěné verze.

Licenční podmínky a dostupnost
Základní licencí, pod níž OA knihy v Nakladatelství Karolinum vycházejí, je Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), která dovoluje bez omezení užívat, distribuovat a reprodukovat dané dílo za předpokladu uvedení jeho autora a zdroje. Po domluvě s nakladatelstvím je však možné zvolit i jiné licenční podmínky.

OA tituly Nakladatelství Karolinum jsou dostupné prostřednictvím univerzitního digitálního repozitáře. Čtenáři, kteří dávají přednost klasickým knihám, si mohou tištěnou podobu OA knih zakoupit v internetovém knihkupectví Karolinum nebo u svých knihkupců.

Otevřené časopisy

Nakladatelství Karolinum publikuje všechny své časopisy jako časopisy otevřené, přičemž většina z nich využívá licenci Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Konkrétní licenční podmínky jsou uvedeny na domovských stránkách jednotlivých časopisů.
Díky podpoře z institucionálních programů Univerzity Karlovy nemusí autoři v časopisech vydávaných Nakladatelstvím Karolinum platit žádné publikační poplatky.