PRAEHISTORICA

PRAEHISTORICA

Praehistorica jsou odborným akademickým časopisem zaměřeným na archeologii ve Střední Evropě. Časopis vychází od roku 1938 a specializuje se zejména na období pravěku a ranné doby dějinné.

PRAEHISTORICA, Vol 33 No 1 (2017), 275–290

Nové archeologické nálezy z tzv. bojanovského újezdu (Železné hory, okres Chrudim)

[New archaeological finds from so-called the Bojanov district (Železné hory, district of Chrudim, E Bohemia)]

Jan Musil, Petr Netolický

DOI: https://doi.org/10.14712/25707213.2017.23
zveřejněno: 16. 03. 2017

Abstract

This paper presents a new archaeological finds from Holín (c. t. Kovářov u Seče, district of Chrudim, Pardubice region, E Bohemia), which is located on the territory of the so-called Bojanov district of the Vilémov monastery. The oldest find is the fraction of a bronze sickle, the other findings became from the 13th–15th centuries.

Klíčová slova: Železné hory – středověká kolonizace – keramika

Creative Commons License
Nové archeologické nálezy z tzv. bojanovského újezdu (Železné hory, okres Chrudim) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
ISSN: 0231-5432
E-ISSN: 2570-7213

Ke stažení