PRAEHISTORICA

PRAEHISTORICA

Praehistorica jsou odborným akademickým časopisem zaměřeným na archeologii ve Střední Evropě. Časopis vychází od roku 1938 a specializuje se zejména na období pravěku a ranné doby dějinné.

PRAEHISTORICA, Vol 33 No 1 (2017), 19–30

Sídliště lužických popelnicových polí v cihelně v Kostelci nad Orlicí (okr. Rychnov nad Kněžnou)

[Settlement of Urnfield Period in the Clay Pit of the Brickyard at Kostelec nad Orlicí (district of Rychnov nad Kněžnou)]

Martina Beková, Zuzana Bláhová-Sklenářová

DOI: https://doi.org/10.14712/25707213.2017.1
zveřejněno: 16. 03. 2017

Abstract

The article informs about new finds in the clay pit of the brickyard at Kostelec nad Orlicí, Eastern Bohemia, where Vít Vokolek had excavated a rich Urnfield cemetery. By a recent rescue excavation in the new exploitation area, remains of a Late Lusatian Urnfield settlement were identified and documented – mostly post holes, settlement pits, some grooves of uncertain origin, and probably a well. The settlement could be contemporary with the mentioned cemetery.

Klíčová slova: Čechy východní – Kostelec nad Orlicí – lužická popelnicová pole – platěnická kultura – sídliště

Creative Commons License
Sídliště lužických popelnicových polí v cihelně v Kostelci nad Orlicí (okr. Rychnov nad Kněžnou) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
ISSN: 0231-5432
E-ISSN: 2570-7213

Ke stažení