PRAEHISTORICA

PRAEHISTORICA

Praehistorica jsou odborným akademickým časopisem zaměřeným na archeologii ve Střední Evropě. Časopis vychází od roku 1938 a specializuje se zejména na období pravěku a ranné doby dějinné.

PRAEHISTORICA, Vol 33 No 1 (2017), 313–334

Ke struktuře epišňůrového osídlení v Hulíně a jeho okolí

[To the structure of Epi-corded settlement at Hulín and its surrounding]

Jaroslav Peška

DOI: https://doi.org/10.14712/25707213.2017.26
zveřejněno: 16. 03. 2017

Abstract

Large rescue archaeological excavations in central and eastern Moravia have been yielding evidence of complete source materials of the Epi-corded Carpathian Cultural Complex (ECCC). In the Hulín region, the ECCC settlement reached remarkable density (one site per one km2), having been situated at a topographically convenient location in the flood plain of the left-bank Morava river. The settlement structure had two forms in the sense of alternating settlement and burial sites in no great distances from one another. The model seems to be that of small central settlements surrounded (within 500 m) by smaller satellite inhumation (family?) necropolises, and, within a visible distance, large, occasionally even long-term (gathering sites for a certain area) burial sites with individual small settlements (homesteads?). This concept could be completed with larger settlements which lacked remains of ground plans of above-ground structures; yet, no corresponding necropolises have been discovered. The causes and reasons for such a change in the settlement strategy, taking into consideration the significant level of unification of the ECCC society, needs to be found, yet.

Klíčová slova: střední a východní Morava – nitranská kultura – sídelní strategie a struktura – sídlištní a pohřební areály

Creative Commons License
Ke struktuře epišňůrového osídlení v Hulíně a jeho okolí is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
ISSN: 0231-5432
E-ISSN: 2570-7213

Ke stažení