PRAEHISTORICA

PRAEHISTORICA

Praehistorica jsou odborným akademickým časopisem zaměřeným na archeologii ve Střední Evropě. Časopis vychází od roku 1938 a specializuje se zejména na období pravěku a ranné doby dějinné.

PRAEHISTORICA, Vol 33 No 1 (2017), 205–214

Římsko-provinciální raménkovité spony s cibulovitými knoflíky ve východních Čechách a poznámky k nálezu z Prahy-Šárky

[Roman provincial crossbow fibulae with onion shaped knobs in the Eastern Bohemia and notes on find from Praha-Šárka]

Jan Jílek, Pavel Horník

DOI: https://doi.org/10.14712/25707213.2017.16
zveřejněno: 16. 03. 2017

Abstract

Paper evaluates finds of the fibulae with the onion shaped knobs (roman provincial origin) from East Bohemia. Some of the finds which are stored in the collections of Museum of Eastern Bohemia and National museum were briefly published in the past. Purpose of this paper is new evaluation and interpretation of the artefacts in context of Late Roman findings in East Bohemia. Part of this article is focused on the publication of fibula from Praha-Šárka, which have been published only in text until now.

Klíčová slova: východní Čechy – Praha-Šárka – římskoprovinciální raménkovité spony s cibulovitými knoflíky – pozdní doba římská

Creative Commons License
Římsko-provinciální raménkovité spony s cibulovitými knoflíky ve východních Čechách a poznámky k nálezu z Prahy-Šárky is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
ISSN: 0231-5432
E-ISSN: 2570-7213

Ke stažení