PRAEHISTORICA

PRAEHISTORICA

Praehistorica jsou odborným akademickým časopisem zaměřeným na archeologii ve Střední Evropě. Časopis vychází od roku 1938 a specializuje se zejména na období pravěku a ranné doby dějinné.

PRAEHISTORICA, Vol 33 No 1 (2017), 89–96

Nálezy z mladší a pozdní doby kamenné z Dřenic (okr. Chrudim) uložené ve sbírce VČM v Pardubicích

[The finds from the Neolithic and Eneolithic period at Dřenice (Chrudim District) deposited in the collection of VCM in Pardubice]

Kristýna Bulvová, Jana Řehounková

DOI: https://doi.org/10.14712/25707213.2017.7
zveřejněno: 16. 03. 2017

Abstract

The article presents selected small assemblages of Neolithic and Eneolithic material which come from the collection of AO VČM in Pardubice. Thanks to fieldwalking, conducted in 1985 and 2009–2012 at the site Dřenice in the Chrudim district, the archaeological collection of the Stone Age was enlarged.

Klíčová slova: Dřenice – povrchové sběry – neolit – časný eneolit – kultura s lineární keramikou – šárecký stupeň – lengyelská kultura – keramika – broušená industrie – štípaná industrie

Creative Commons License
Nálezy z mladší a pozdní doby kamenné z Dřenic (okr. Chrudim) uložené ve sbírce VČM v Pardubicích is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
ISSN: 0231-5432
E-ISSN: 2570-7213

Ke stažení