Open access

Nakladatelství Karolinum publikuje všechny své časopisy jako časopisy otevřené, přičemž většina z nich využívá licenci Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Konkrétní licenční podmínky jsou uvedeny na domovských stránkách jednotlivých časopisů.

Díky podpoře z institucionálních programů Univerzity Karlovy nemusí autoři v časopisech vydávaných Nakladatelstvím Karolinum platit žádné publikační poplatky.