PRAEHISTORICA

PRAEHISTORICA

Praehistorica jsou odborným akademickým časopisem zaměřeným na archeologii ve Střední Evropě. Časopis vychází od roku 1938 a specializuje se zejména na období pravěku a ranné doby dějinné.

PRAEHISTORICA, Vol 33 No 1 (2017), 367–371

Pohár pražského typu ze sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové

[The Prague type cup from the collections of the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové]

Petra Sehnoutková

DOI: https://doi.org/10.14712/25707213.2017.30
zveřejněno: 16. 03. 2017

Abstract

The text approaches the specimen Prague type cup, which is located in the old collection of the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové. This type of cup is characterized by dark spots covering the entire surface of the container. The black spots are not caused by long-term residents in the country, as previously assumed, but arose during the firing of the container, where it was applied to the technological procedure called “hardening”. A cup dating to the turn of the 15th and 16th century represents one of the few imports of this type of drinking vessel in the Czech Republic.

Klíčová slova: Hradec Králové – pohár pražského typu – kalení – pozdní středověk – import

Creative Commons License
Pohár pražského typu ze sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
ISSN: 0231-5432
E-ISSN: 2570-7213

Ke stažení