PRAEHISTORICA

PRAEHISTORICA

Praehistorica jsou odborným akademickým časopisem zaměřeným na archeologii ve Střední Evropě. Časopis vychází od roku 1938 a specializuje se zejména na období pravěku a ranné doby dějinné.

PRAEHISTORICA, Vol 33 No 1 (2017), 479–485

Otázka existence pravěkých stezek v jihočeské části Šumavy

[The issue of prehistoric pathways in the South Bohemian part of Šumava Mountains]

Petr Zavřel, Ondřej Chvojka, Jan John

DOI: https://doi.org/10.14712/25707213.2017.40
zveřejněno: 16. 03. 2017

Abstract

The paper deals with the possible existence of prehistoric pathways across the South Bohemian part of Šumava Mountains. Traces of human activities, mostly in the form of isolated finds, are documented for almost every prehistoric period in the mountainous areas of Šumava. One of them is the recent find of a bronze spearhead from the Bronze Age at Volary, published in this paper.

Klíčová slova: Šumava – mladší doba bronzová – stezky – pravěk – ojedinělé nálezy – hrot kopí

Creative Commons License
Otázka existence pravěkých stezek v jihočeské části Šumavy is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
ISSN: 0231-5432
E-ISSN: 2570-7213

Ke stažení