PRAEHISTORICA

PRAEHISTORICA

Praehistorica jsou odborným akademickým časopisem zaměřeným na archeologii ve Střední Evropě. Časopis vychází od roku 1938 a specializuje se zejména na období pravěku a ranné doby dějinné.

PRAEHISTORICA, Vol 33 No 1 (2017), 457–459

Fragment kachle s motivem „Veraikonu“ z parcely čp. 118 na Malém náměstí v Hradci Králové

[The fragment of the stove tile with the motif interpreted as “Veraicon” from the cesspit 2, house No. 118, Malé náměstí, Hradec Králové]

Daniela Záveská

DOI: https://doi.org/10.14712/25707213.2017.38
zveřejněno: 16. 03. 2017

Abstract

Motif analysis of a stove tile fragment from cesspit in the house background at Malé náměstí implies the fragment is the third specimen that depicts “Veraicon” (veil with likeness of the Jesus’ face) found in Hradec Králové.

Klíčová slova: Hradec Králové-Malé náměstí – kachle – Veraikon

Creative Commons License
Fragment kachle s motivem „Veraikonu“ z parcely čp. 118 na Malém náměstí v Hradci Králové is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
ISSN: 0231-5432
E-ISSN: 2570-7213

Ke stažení