PRAEHISTORICA

PRAEHISTORICA

Praehistorica jsou odborným akademickým časopisem zaměřeným na archeologii ve Střední Evropě. Časopis vychází od roku 1938 a specializuje se zejména na období pravěku a ranné doby dějinné.

PRAEHISTORICA, Vol 33 No 1 (2017), 245–249

Konzervace a analýza prvkového složení záušnice a korálku z Chotýše, okr. Kolín

[Conservation and analysis of element composition of spiral shaped temple ring and glass bead from Chotýš, Kolín district]

Romana Kozáková, Martin Fořt, Zuzana Zlámalová Cílová

DOI: https://doi.org/10.14712/25707213.2017.19
zveřejněno: 16. 03. 2017

Abstract

This contribution refers to an article of Z. Beneš and V. Čisťakova in this proceeding about features of Late Hallstatt Period in municipality Chotýš, district of Kolín. It aims to only two artefacts found in feature 6 – bronze temple ring and dark-blue glass bead – and adress to ways of cleaning, material analysis and conservation of them.

Klíčová slova: pozdní doba halštatská – bronzová záušnice – skleněný korálek – konzervace – metalografie – chemické složení

Creative Commons License
Konzervace a analýza prvkového složení záušnice a korálku z Chotýše, okr. Kolín is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
ISSN: 0231-5432
E-ISSN: 2570-7213

Ke stažení