PRAEHISTORICA

PRAEHISTORICA

Praehistorica jsou odborným akademickým časopisem zaměřeným na archeologii ve Střední Evropě. Časopis vychází od roku 1938 a specializuje se zejména na období pravěku a ranné doby dějinné.

PRAEHISTORICA, Vol 33 No 1 (2017), 359–366

Nové pohřebiště lidu popelnicových polí v Počaplech nad Loučnou, okr. Pardubice

[A new cemetery of Silesian-Platěnice Culture in Počaply nad Loučnou, distr. Pardubice]

Radko Sedláček

DOI: https://doi.org/10.14712/25707213.2017.29
zveřejněno: 16. 03. 2017

Abstract

The article brings information about the course and results of the rescue archaeological research provided by the firm Labrys in Počaply nad Loučnou, distr. Pardubice in the year 2014. Three cremation burials of the IIIrd phase of the Silesian-Platěnice Culture (HaC and HaD period) were unearthed by the research before building operations. The graves belong to the larger unknown cemetery extended eastward arround the top of the hill. The paper also brings the publication of the rare ceramic material and observes other cultural circumstances in the archaeological highly exposed region.

Klíčová slova: Pardubicko – slezskoplatěnická kultura – žárové pohřebiště – záchranný archeologický výzkum

Creative Commons License
Nové pohřebiště lidu popelnicových polí v Počaplech nad Loučnou, okr. Pardubice is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
ISSN: 0231-5432
E-ISSN: 2570-7213

Ke stažení