PRAEHISTORICA

PRAEHISTORICA

Praehistorica jsou odborným akademickým časopisem zaměřeným na archeologii ve Střední Evropě. Časopis vychází od roku 1938 a specializuje se zejména na období pravěku a ranné doby dějinné.

PRAEHISTORICA, Vol 33 No 1 (2017), 451–456

Hrob typu Kietrz z pohřebiště lužických popelnicových polí v Olomouci-Slavoníně

[Kietrz type grave from the burial ground of Lusatian Urnfield culture in Olomouc-Slavonín]

Vendula Vránová

DOI: https://doi.org/10.14712/25707213.2017.37
zveřejněno: 16. 03. 2017

Abstract

The contribution is about a cremation with an atypical adjustment of a burial pit with wooden construction relics. The grave was found at the burial ground of Lusatian Urnfield Cultur Slavonín 3 “U statku” at Central Moravia. This type of grave is a relatively isolated find in this region. Its analogues can be found at Polish burial grounds at Upper Silesia.

Klíčová slova: mladší doba bronzová – pohřebiště – hrob s dřevěnou konstrukcí

Creative Commons License
Hrob typu Kietrz z pohřebiště lužických popelnicových polí v Olomouci-Slavoníně is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
ISSN: 0231-5432
E-ISSN: 2570-7213

Ke stažení