PRAEHISTORICA

PRAEHISTORICA

Praehistorica jsou odborným akademickým časopisem zaměřeným na archeologii ve Střední Evropě. Časopis vychází od roku 1938 a specializuje se zejména na období pravěku a ranné doby dějinné.

PRAEHISTORICA, Vol 33 No 1 (2017), 351–358

Radiokarbonová data z výplní mladoneolitických objektů z Vchynic (okr. Litoměřice)

[Radiocarbon data from the infill of the Late Neolithic features from Vchynice (Northwest Bohemia)]

Jaroslav Řídký

DOI: https://doi.org/10.14712/25707213.2017.28
zveřejněno: 16. 03. 2017

Abstract

The paper presents the results of the radiocarbon dating of the animal skeletal remains from the rondel ditch (circular enclosure, Kreisgrabenanlage) and from the Late Neolithic settlement features (Stroked Pottery culture; around 5000–4400 cal. BC) at the Vchynice site (NW Bohemia). Following the introduction of the criteria regarding the selection of suitable features and the localisation of the samples taken from the infill, the interval data that had been obtained were interpreted and compared against those of the previously defined model of the internal chronological development of the settlement area. The new work identified certain factors that affect both the data collection and the actual dating. The results of the radiocarbon dating suggest the continuity of the use of the space in the cadastral area of Vchynice during the Late Neolithic and also explain the complex formation of the infill in the ditch of the rondel.

Klíčová slova: neolit – kultura s vypíchanou keramikou – příkop – sídlištní objekty – radiokarbonové datování

Creative Commons License
Radiokarbonová data z výplní mladoneolitických objektů z Vchynic (okr. Litoměřice) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
ISSN: 0231-5432
E-ISSN: 2570-7213

Ke stažení