PRAEHISTORICA

PRAEHISTORICA

Praehistorica jsou odborným akademickým časopisem zaměřeným na archeologii ve Střední Evropě. Časopis vychází od roku 1938 a specializuje se zejména na období pravěku a ranné doby dějinné.

PRAEHISTORICA, Vol 33 No 1 (2017), 269–274

Esovitá spona typu Poysdorf z Velešic, okr. Jíčín

[S-shaped brooch of type Poysdorf from Velešice, Jičín district]

Adéla Matoušková

DOI: https://doi.org/10.14712/25707213.2017.22
zveřejněno: 16. 03. 2017

Abstract

The main goal of this article is the presentation of new discoveries of s-shaped brooch from Velešice, Jičín district (Eastern Bohemia). This brooch of type Poysdorf was found using a metal detector inside the cadastral area of Jičín in year 2014.

Klíčová slova: esovitá spona – typ Poysdorf – detektorový nález – Východní Čechy – okres Jičín

Creative Commons License
Esovitá spona typu Poysdorf z Velešic, okr. Jíčín is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
ISSN: 0231-5432
E-ISSN: 2570-7213

Ke stažení