PRAEHISTORICA

PRAEHISTORICA

Praehistorica jsou odborným akademickým časopisem zaměřeným na archeologii ve Střední Evropě. Časopis vychází od roku 1938 a specializuje se zejména na období pravěku a ranné doby dějinné.

PRAEHISTORICA, Vol 32 No 2 (2014)

Die Anfänge der römischen Zeit in Passau
Helmut Bender, Günther Moosbauer

Germánské imitace římských skleněných nádob v Čechách ve starší době římské
Zdeněk Beneš

Nové nálezy římských mincí v západních Čechách
Pavel Břicháček

Několik poznámek k výrobě železa a sídlištní hierarchii v prvních dvou stoletích n. l.
Daniel Bursák

Zajímavé spínadlo z Hořína (okr. Mělník)
Martin Černý

Dvě raně středověké sekerky z podhůří Jeseníků a Králického Sněžníku
Jakub Halama

Nádobka mladšího merovejského období z Cetnova (Zettendorf), okr. Cheb: pokus o kulturněhistorickou interpretaci
Jan Hasil

Kování štítu z doby římské ve východních Čechách
Pavel Horník

Povodí řeky Vláry v době římské. Úvahy nad sídlištními nálezy z Vlachovic
Tomáš Chmela

Nové poznatky o době stěhování národů ve východních Čechách a na českomoravském pomezí
Jan Jílek, David Vích

Svébové mezi Arahariem a Hunimundem K výpovědním možnostem archeologických pramenů pozdní doby římské a časné fáze doby stěhování národů na jihu a západě Čech
Jaroslav Jiřík

Nálezy fajánsových předmětů z doby římské v Čechách
Pavel Kacl

Sídliště z pozdní doby římské a počátku doby stěhování národů z Dražkovic (okr. Pardubice)
František Janošek Kašpárek

Hydronymie Chebska v kontextu severovýchodního Bavorska. K otázce jazykových poměrů v raném středověku
Tomáš Klír

Poznámky k některým sponám z doby stěhování národů a raného středověku v Čechách
Rastislav Korený

Vývoj bádání nad tříděním mečů z 2. poloviny 8. až přelomu 10. a 11. století
Jiří Košta

Chata z časné doby římské z Plzně – Perlové ulice
Milan Metlička

Spona s knoflíkem na lučíku z Vestce (okr. Chrudim)
Jan Musil, Monika Pecinovská

Hrob ze starší doby římské z Prahy-Nových Butovic
Katarína Petriščáková

K počiatkom metalurgie železa na Spiši
Peter Roth

Laténský hrob 67/2005 v Mlčechvostech, okr. Mělník – s pohřbem amazonky z oblasti Lotrinska ve středních Čechách?
Pavel Sankot

Mikroregion Střekov v době laténské a aktuální problémy podmokelské skupiny
Jiří Waldhauser

Anmerkungen zur Geschichte des Stalles von der Urgeschichte bis zur Neuzeit am Beispiel von Rinderstall und Schweinekoben
W. Haio Zimmermann

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
ISSN: 0231-5432
E-ISSN: 2570-7213

Ke stažení