PRAEHISTORICA

PRAEHISTORICA

Praehistorica jsou odborným akademickým časopisem zaměřeným na archeologii ve Střední Evropě. Časopis vychází od roku 1938 a specializuje se zejména na období pravěku a ranné doby dějinné.

PRAEHISTORICA, Vol 33 No 1 (2017), 425–433

Několik úvah k některým typům bronzových nádob v Čechách

[Some thoughts on certain types of the bronze vessels in Bohemia]

Martin Trefný

DOI: https://doi.org/10.14712/25707213.2017.34
zveřejněno: 16. 03. 2017

Abstract

Contribution brings some thoughts on particular Bohemian Hallstatt period bronze vessels, concerning their reconstruction or correction of previous typological classification. Contribution also presents information on two bronze early La Tène imported vessels, found probably in the surroundings of Slaný, which have been recently discovered during the revision of the local museum’s archaeological collection.

Klíčová slova: Čechy – Apeninský poloostrov – doba halštatská – bronzové nádoby – Hallstatt

Creative Commons License
Několik úvah k některým typům bronzových nádob v Čechách is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
ISSN: 0231-5432
E-ISSN: 2570-7213

Ke stažení