PRAEHISTORICA

PRAEHISTORICA

Praehistorica jsou odborným akademickým časopisem zaměřeným na archeologii ve Střední Evropě. Časopis vychází od roku 1938 a specializuje se zejména na období pravěku a ranné doby dějinné.

PRAEHISTORICA, Vol 33 No 1 (2017), 259–268

Laténský hrob bojovníka z Lochenic, okr. Hradec Králové. Nový pohled na nález z roku 1964

[La Tène warrior grave from Lochenice, dist. Hradec Králové. New interpretation of the find discovered in 1964]

Tomáš Mangel, Petr Velemínský, Rastislav Korený, Jan Jílek

DOI: https://doi.org/10.14712/25707213.2017.21
zveřejněno: 16. 03. 2017

Abstract

The paper deals with a grave find excavated in 1964 at Lochenice. The analysis of grave goods shows that the grave is not from the Migration period, as it has been believed, but the grave is from the La Tène period. The questions concernig funerary rite, the context of contemporary settlement patterns and the anthropological analysis of preserved skeletal remains are a part of the forthcoming text in order to provide the complete evaluation of the grave in question.

Klíčová slova: východní Čechy – Lochenice – doba laténská – pohřebiště – bojovnické hroby

Creative Commons License
Laténský hrob bojovníka z Lochenic, okr. Hradec Králové. Nový pohled na nález z roku 1964 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
ISSN: 0231-5432
E-ISSN: 2570-7213

Ke stažení