PRAEHISTORICA

PRAEHISTORICA

Praehistorica jsou odborným akademickým časopisem zaměřeným na archeologii ve Střední Evropě. Časopis vychází od roku 1938 a specializuje se zejména na období pravěku a ranné doby dějinné.

PRAEHISTORICA, Vol 33 No 1 (2017), 71–83

Korelace kultur doby popelnicových polí v českých zemích a jejich okolí

[Correlation of the Urnfield cultures in Czech lands and their vicinity]

Jan Bouzek

DOI: https://doi.org/10.14712/25707213.2017.5
zveřejněno: 16. 03. 2017

Abstract

The article summarizes the results of studies of the Lusatian and Silesian cultures and their neighbours by the jubilee, notably of those projects conducted in fruitful collaboration with the undersigned, including the yet unsolved aspects. It sketches the possible ways to reach new targets in the fields of refining comparative chronologies of the Urnfield cultures in Czech lands and their vicinity, of houses, organisation of settlements and cemeteries, changing density of population in the frame of several climatic changes, Cimmerian raids and more or less successful adaptations to challenges.

Klíčová slova: lužická, slezská a slezsko-platěnická, knovízská kultura – vztahy – sídliště – pohřebiště – srovnávací chronologie

Creative Commons License
Korelace kultur doby popelnicových polí v českých zemích a jejich okolí is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
ISSN: 0231-5432
E-ISSN: 2570-7213

Ke stažení