PRAEHISTORICA

PRAEHISTORICA

Praehistorica jsou odborným akademickým časopisem zaměřeným na archeologii ve Střední Evropě. Časopis vychází od roku 1938 a specializuje se zejména na období pravěku a ranné doby dějinné.

PRAEHISTORICA, Vol 33 No 1 (2017), 131–137

Krajinou mezolitických lovců a sběračů…

[In the landscape of the mesolithic hunter-gatherers…]

Katarína Čuláková

DOI: https://doi.org/10.14712/25707213.2017.10
zveřejněno: 16. 03. 2017

Abstract

This article is a reflection about relationship between mesolithic population and the world around them, and also about the possibilities how can archaeology trace this relationship. This article presents chosen interpretations from authors doctoral thesis. There are presented several concepts how hunter-gatherers could understand their place in the world around them. After theorethical introduction there are presented some ideas where we could see some traces of this relationship in archaeological record. Finally there are some concluding remarks as a summary of what do we know about relationship of mesolithic people and space around them in central Europe.

Klíčová slova: střední Evropa – mezolit – sídelní strategie – krajinná archeologie

Creative Commons License
Krajinou mezolitických lovců a sběračů… is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
ISSN: 0231-5432
E-ISSN: 2570-7213

Ke stažení