PRAEHISTORICA

PRAEHISTORICA

Praehistorica jsou odborným akademickým časopisem zaměřeným na archeologii ve Střední Evropě. Časopis vychází od roku 1938 a specializuje se zejména na období pravěku a ranné doby dějinné.

PRAEHISTORICA, Vol 33 No 1 (2017), 335–349

Neolitické a časně eneolitické hroby z Prahy-Jihozápadního Města

[Late Neolithic and Early Eneolithic Graves from Prague-Jihozápadní Město]

Katarína Petriščáková, Miroslav Dobeš, Miroslav Popelka

DOI: https://doi.org/10.14712/25707213.2017.27
zveřejněno: 16. 03. 2017

Abstract

In the course of rescue archeological excavation of the City of Prague Museum in the years 1978–1987 were in multicultural site Jihozápadní Město five graves from the Late Neolithic and the Early Eneolithic uncovered. Three inhumation graves with ceramic, chipped industry and polished industry belonged to the late phase of Stroked Pottery Culture. Two cremation graves with ceramic and one of them also with chipped industry are dated to Early Jordanów Culture.

Klíčová slova: Praha – pozdní neolit – kultura s vypíchanou keramikou – časný eneolit – jordanovská kultura – hroby

Creative Commons License
Neolitické a časně eneolitické hroby z Prahy-Jihozápadního Města is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
ISSN: 0231-5432
E-ISSN: 2570-7213

Ke stažení