PRAEHISTORICA

PRAEHISTORICA

Praehistorica jsou odborným akademickým časopisem zaměřeným na archeologii ve Střední Evropě. Časopis vychází od roku 1938 a specializuje se zejména na období pravěku a ranné doby dějinné.

PRAEHISTORICA, Vol 33 No 1 (2017), 215–234

Nálezy z doby římské ze Dřenic (okr. Chrudim)

František J. Kašpárek

DOI: https://doi.org/10.14712/25707213.2017.17
zveřejněno: 16. 03. 2017

Abstract

The article is about evaluation of the archaeological evidence from surface prospecting, which was realized at the end of the last century and at the beginning of 21st century. Artifacts are stored in the Museum of East Bohemia in Hradec Králové and East Bohemia museum in Pardubice. This collection of findings complements us map of the settlement from the Roman period in the microregion so called “Mikulovická planina”.

Klíčová slova: východní Čechy – sídliště – doba římská – keramika – přeslen – bronzová spona – mince

Creative Commons License
Nálezy z doby římské ze Dřenic (okr. Chrudim) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
ISSN: 0231-5432
E-ISSN: 2570-7213

Ke stažení