O časopisech

Nakladatelství Karolinum vydává více než dvacet vědeckých časopisů z oblasti humanitních i přírodních věd, medicíny, práva, pedagogiky a ekonomie. Tradice některých z nich sahá až do 19. století, zároveň však vznikají i časopisy nové, reagující na aktuální potřeby univerzity a akademické obce. Snahou nakladatelství je vydávat prestižní vědecké open access časopisy, dostupné co nejširšímu okruhu čtenářů, a to nejen v elektronické, ale i v tištěné podobě, přičemž vždy dbáme na zajištění maximální ochrany práv autorů.