PRAEHISTORICA

PRAEHISTORICA

Praehistorica jsou odborným akademickým časopisem zaměřeným na archeologii ve Střední Evropě. Časopis vychází od roku 1938 a specializuje se zejména na období pravěku a ranné doby dějinné.

PRAEHISTORICA, Vol 33 No 1 (2017), 31–53

Objekty ze starší doby železné z Chotýše, okr. Kolín, a spirálovité záušnice „skytského“ původu ve střední a východní Evropě

[Settlement features of Early Iron Age from Chotýš, Kolín distr., and a spiral shape temple rings of “scythic” origin in Central and Eastern Europe]

Zdeněk Beneš, Viktoria Čisťakova

DOI: https://doi.org/10.14712/25707213.2017.2
zveřejněno: 16. 03. 2017

Abstract

The rescue archaeological excavations in municipality Chotýš, distr. Kolín (Central Bohemia), revealed – among other features and finds – also two features, that are interpreted as a rest of Late Hallstatt Period settlement site. Quite remarkable find is a bronze spiral shape temple ring of “scythic” style. This piece of jewelry used to be plated by a thin silver sheet on its whole surface. Since there are just very few known examples of this artefact from Bohemia and extensive foreign literature related to this topic haven't been reflected much, the aim of this article is to discuss the origin, distribution, chronology and typology of this type of jewelry in broader context.

Klíčová slova: střední Čechy – pozdní doba halštatská – sídliště – bronzová záušnice

Creative Commons License
Objekty ze starší doby železné z Chotýše, okr. Kolín, a spirálovité záušnice „skytského“ původu ve střední a východní Evropě is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
ISSN: 0231-5432
E-ISSN: 2570-7213

Ke stažení