PRAEHISTORICA

PRAEHISTORICA

Praehistorica jsou odborným akademickým časopisem zaměřeným na archeologii ve Střední Evropě. Časopis vychází od roku 1938 a specializuje se zejména na období pravěku a ranné doby dějinné.

PRAEHISTORICA, Vol 33 No 1 (2017), 139–150

Soubor kachlů z hradů Brady a Bradlece u Jičína v severovýchodních Čechách

[Assemblage of the stove tiles from the castles of Brada and Bradlec by Jičín in northeastern Bohemia]

Pavel Drnovský

DOI: https://doi.org/10.14712/25707213.2017.11
zveřejněno: 16. 03. 2017

Abstract

The article is devoted to evaluation the collection of medieval and early moderm period stove tiles, which were founded in castles Brada and Bradlec (district Jičín, northeastern Bohemia). Although it is a relatively small collection (a total of 81 pieces, 8.9 kg), brought their processing range of valuable information. Due to the relatively well-known dating demise of both sites (castle Brada abandonned before 1500, the castle Bradlec before 1600), both collections can help with the date files from neighboring localities. Surprisingly operates frequent occurrence analogies with findings from a nearby castle Kumburk.

Klíčová slova: severovýchodní Čechy – středověk – kachle – novověk – hrady

Creative Commons License
Soubor kachlů z hradů Brady a Bradlece u Jičína v severovýchodních Čechách is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
ISSN: 0231-5432
E-ISSN: 2570-7213

Ke stažení