PRAEHISTORICA

PRAEHISTORICA

Praehistorica jsou odborným akademickým časopisem zaměřeným na archeologii ve Střední Evropě. Časopis vychází od roku 1938 a specializuje se zejména na období pravěku a ranné doby dějinné.

PRAEHISTORICA, Vol 33 No 1 (2017), 441–449

Nálezy bronzové industrie doby popelnicových polí z hradišť na Choceňsku

[Finds of bronze artefacts of the Urnfield Period from hillforts in the neighbourhood of Choceň]

David Vích

DOI: https://doi.org/10.14712/25707213.2017.36
zveřejněno: 16. 03. 2017

Abstract

Two non-contemporaneous hillforts in the neighbourhood of Choceň (Pardubice region) yielded so far 11 bronze artefacts obtained by metal detector survey. Compared to trial excavations, these artefacts only provide limited information on what has happened in the hillforts during the Bronze Age and the Early Iron Age. The reason thereof is, among other things, that the localities were plundered by illegal users of metal detectors.

Klíčová slova: Čechy východní – Choceňsko – doba bronzová – doba halštatská – bronz – hradiště – detektor kovů

Creative Commons License
Nálezy bronzové industrie doby popelnicových polí z hradišť na Choceňsku is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
ISSN: 0231-5432
E-ISSN: 2570-7213

Ke stažení