PRAEHISTORICA

PRAEHISTORICA

Praehistorica jsou odborným akademickým časopisem zaměřeným na archeologii ve Střední Evropě. Časopis vychází od roku 1938 a specializuje se zejména na období pravěku a ranné doby dějinné.

PRAEHISTORICA, Vol 33 No 1 (2017), 235–243

Objekt nejstarších zemědělců z Nových Dvorů 3 podruhé. Výpověď zvířecích kostí a prostorové distribuce artefaktů

[A second take on the object used by the oldest farmers in Nové Dvory. Testimony of animal bones and spatial distribution of artefacts]

Markéta Končelová, Lenka Kovačiková

DOI: https://doi.org/10.14712/25707213.2017.18
zveřejněno: 16. 03. 2017

Abstract

Linear Pottery culture (early stage) – animal remains – spatial distribution

Klíčová slova: kultura s lineární keramikou (starý stupeň) – kosterní pozůstatky zvířat – prostorová distribuce

Creative Commons License
Objekt nejstarších zemědělců z Nových Dvorů 3 podruhé. Výpověď zvířecích kostí a prostorové distribuce artefaktů is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
ISSN: 0231-5432
E-ISSN: 2570-7213

Ke stažení