PRAEHISTORICA

PRAEHISTORICA

Praehistorica jsou odborným akademickým časopisem zaměřeným na archeologii ve Střední Evropě. Časopis vychází od roku 1938 a specializuje se zejména na období pravěku a ranné doby dějinné.

PRAEHISTORICA, Vol 33 No 1 (2017), 307–312

Současný stav bádání o neolitu ve východních Čechách

[The current status of research concerning the Neolithic Age in Eastern Bohemia]

Ivan Pavlů

DOI: https://doi.org/10.14712/25707213.2017.25
zveřejněno: 16. 03. 2017

Abstract

The current status of study of the Neolithic Period is described in association with the jubilee of V. Vokolek. During the last twenty years his work has been followed-up by the valuable archaeological activities of several institutions. The results of both the field research and the theoretical work manifest the progress achieved not solely in regard to addressing the Neolithic issues.

Klíčová slova: neolit – lineární keramika – vypíchaná keramika – rondely – soupisy nálezů

Creative Commons License
Současný stav bádání o neolitu ve východních Čechách is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
ISSN: 0231-5432
E-ISSN: 2570-7213

Ke stažení