PRAEHISTORICA

PRAEHISTORICA

Praehistorica jsou odborným akademickým časopisem zaměřeným na archeologii ve Střední Evropě. Časopis vychází od roku 1938 a specializuje se zejména na období pravěku a ranné doby dějinné.

PRAEHISTORICA, Vol 33 No 1 (2017), 405–424

K otázce vlivu eroze a recentní orby na dochování kostrových pravěkých pohřebišť

[Considering the question of erosion and modern ploughing influence on the preservation of prehistoric inhumation cemeteries]

Radomír Tichý, Václav Maria Kolert

DOI: https://doi.org/10.14712/25707213.2017.33
zveřejněno: 16. 03. 2017

Abstract

We accept a loss in the number of graves in cremation cemeteries as a fact. The rate of loss has radically increased in comparison with 100 or 150 years ago. On the other hand we perceive inhumation cemeteries as less damaged. The reason for this must be because of the greater depth of the graves. In reality the depth of graves ranges widely and shallow ones are at a high risk of destruction by erosion or ploughing (or both). Despite this a number of studies when comparing cemeteries treat them as equally representative assemblages (comparison of goods, ages, gender).

Klíčová slova: hloubky kostrových hrobů – eroze – orba – pohřebiště – formační procesy – uzavřené nálezové celky

Creative Commons License
K otázce vlivu eroze a recentní orby na dochování kostrových pravěkých pohřebišť is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
ISSN: 0231-5432
E-ISSN: 2570-7213

Ke stažení