menu
Česky / English
Narativní způsoby v české próze 19. století
Literární věda

Narativní způsoby v české próze 19. století

Kolektivní monografie je prvním soustavnějším průzkumem vlastností českého vyprávění v průřezu žánrovým polem a několika desetiletími 19. století. Její metodologie – diachronní poetika vyprávění – odpovídá na jeden z požadavků současné naratologie: totiž respektovat historicitu narativů a interpretovat je v kontextu dobových kulturních norem a komunikační praxe.

Koedice s: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

Přečíst
Působení kapucínského řádu v Čechách a na Moravě 1599–1783
Historie – raný novověk

Působení kapucínského řádu v Čechách a na Moravě 1599–1783

Výborně pramenně podložená monografie Marka Brčáka sleduje dějiny kapucínů v Čechách a na Moravě od jejich příchodu na naše území po josefinské církevní reformy. Pozornost je věnována zejména vzájemným interakcím tohoto řádu s okolním světem. Kniha je opatřena biografickými medailony známých i méně známých kapucínů a obrazovým doprovodem.

Přečíst
Jazyková krajina jako kronika komplexity
Lingvistika

Jazyková krajina jako kronika komplexity

Kniha Jana Blommaerta, jednoho z nejinspirativnějších sociolingvistů současnosti, prezentuje teorii sociolingvistiky globalizace v nápaditém propojení s koncepty sémiotiky, analýzy diskurzu, migračních studií a etnografie. Zejména etnografie, charakteristická snahou adekvátně postihnout sociální a kulturní komplexitu zkoumaných lokalit v jejich historické hloubce, není pro výzkum jazyka a komunikace u nás zatím příliš rozvinuta. 

Přečíst

Časopisy

Kalendář akcí

Novinky z Karolina

Informace o akcích a nových titulech nakladatelství.

Blog

80 let od narození Jaroslava Jirsy

31.01.2023

V roce 1994 stanul v čele edičního střediska UK, z něhož vybudoval prosperující a uznávané „kamenné“ Nakladatelství Karolinum, jež vedl přes 15 let do konce roku 2009.