menu
Česky / English
Mařatkova gastroenterologie
Lékařské vědy

Mařatkova gastroenterologie

Kolektiv autorů pod vedením hlavního editora Miroslava Zavorala navazuje na jedinečnou Mařatkovu Praktickou gastroenterologii (1964) s ohledem na značný vývoj oboru – obohacuje publikaci o nové poznatky v oblasti gastroenterologie, diagnostiky a zobrazovacích metod. Výrazným rysem monografie je přehlednost, detailní tabulky a vysoká kvalita obrazové dokumentace.

Součástí tištěné knihy je přístup k elektronické interaktivní knize, kde může uživatel mimo jiné zhlédnout i videa prezentující diagnostické metody a operační výkony.

Přečíst
Africký džihád
Edice Politeia

Africký džihád

Kniha přináší vhled do historického a společenského původu džihádistických skupin v Sahelu, regionu, jehož strategický význam v posledních letech stoupá, zejména pro Evropu.
Marc-Antoine Pérouse de Montclos vyvrací zavedenou představu o africkém džihádu jako součásti homogenní „teroristické internacionály“ koordinované z Blízkého východu. Na základě náboženských, historických a politologických argumentů představuje výsostně lokální (ne globální) a politickou (nikoli náboženskou) povahu cílů afrických islamistických hnutí i důvodů jejich radikalizace v posledních letech.

Přečíst
Andělé a filosofie
Edice Středověké myšlení

Andělé a filosofie

Kniha T. Suarez-Naniové ukazuje, že středověká filosofie andělských bytostí představuje zásadní spojnici mezi antickým novoplatonismem a novověkým myšlením. Andělé jsou vzorem čistě rozumového bytí, o něž má člověk usilovat, a angelologie je současně antropologií, jejíž dlouhodobý vliv prokazatelně sahá až po Leibnize a Kanta.

Kniha vychází jako první svazek edice Středověké myšlení.

Přečíst

Časopisy

Kalendář akcí

Novinky z Karolina

Informace o akcích a nových titulech nakladatelství.

Blog