menu
Česky / English
Althoff: Moc rituálů
Edice Medievistika

Althoff: Moc rituálů

Rituální formy komunikace ve středověku výrazně utvářely veřejná jednání mocných. Tento způsob komunikace byl dlouhou dobu považován za strnulý ceremoniál či za prázdný rituál, a zůstal proto stranou zájmu. Gerd Althoff sepsal na základě konkrétních příkladů dějiny této formy komunikace a spojuje ji s proměnami výkonu moci ve středověku.

Více
Když se řekne veřejné mínění
SLON – Studijní texty

Když se řekne veřejné mínění

Kniha přináší komplexní pohled na problematiku veřejného mínění. Pojednává o něm jako o mnohovrstevnatém jevu, jehož percepce se neustále proměňuje. To ilustrují příklady z dávné i nedávné historie, které autorský kolektiv uvádí společně s úvahami od řady významných myslitelů, aby ukázal, že je důležité nevnímat veřejné mínění pouze jako čísla produkovaná dotazníkovými průzkumy.

Více
Přibáň: Sázka na svobodu
Eseje

Přibáň: Sázka na svobodu

V nové knize Jiřího Přibáně nalezneme tematicky uspořádané eseje, které autor publikoval v průběhu posledního desetiletí. Jeden z esejů dal název celému výboru. Sázku na svobodu můžeme vnímat podobně, jako dáváme v sázku vše to, na čem nám nejvíce záleží, včetně našich životů. V sázce nelze nikdy předem se vším kalkulovat a navzdory všem plánům a strategiím jí vládne nahodilost.

Více
Singer: Praktická etika
Etika

Singer: Praktická etika

Praktická etika Petera Singera je již třicet let klasickým úvodem do aplikované etiky. V tomto třetím vydání autor zrevidoval a aktualizoval všechny kapitoly a přidal jednu novou o klimatické změně, tedy jedné z nejdůležitějších etických výzev naší generace. 

Více

Časopisy

Kalendář akcí

Novinky z Karolina

Informace o akcích a nových titulech nakladatelství.

Blog