Informace a opatření

 

Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum

Opatření ředitele č. 1/2018

Vnitřní opatření Nakladatelství Karolinum

Nakladatelství Karolinum se řídí předpisy a opatřeními kvestorky univerzity, pokud není opatřením ředitele stanoveno jinak.

V Praze dne 2. ledna 2018

Mgr. Petr Valo, v.r.
ředitel