PRAEHISTORICA

PRAEHISTORICA

Praehistorica jsou odborným akademickým časopisem zaměřeným na archeologii ve Střední Evropě. Časopis vychází od roku 1938 a specializuje se zejména na období pravěku a ranné doby dějinné.

PRAEHISTORICA, Vol 33 No 1 (2017), 435–440

Dva neolitické objekty ze Smiřic

[Two neolithic objects from Smiřice]

Miloš Vávra

DOI: https://doi.org/10.14712/25707213.2017.35
zveřejněno: 16. 03. 2017

Abstract

Two neolithic settlement objects found author at Smiřice (district of Hradec Králové), in the site “Nad Smiřičkou” in 1973. The feature 2/73 is older (the IV. phase of the Linear Pottery culture). The larger feature 1/73 belong to the Late phase of Stroked Pottery culture. They come from the big neolithic settlement area on the right bank of the Elbe river in Smiřice and Holohlavy at NE Bohemia.

Klíčová slova: mladší neolit – šárecký stupeň kultury s lineární keramikou – kultura s vypíchanou keramikou – nálezy – neolitický sídelní areál

Creative Commons License
Dva neolitické objekty ze Smiřic is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
ISSN: 0231-5432
E-ISSN: 2570-7213

Ke stažení