PRAEHISTORICA

PRAEHISTORICA

Rukopisy zasílejte na adresu:

Ústav pro archeologii
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Celetná 20
110 00 Praha 1
e-mail: renata.smidtova@ff.cuni.cz

Úprava rukopisů se řídí obecnými pokyny pro autory nakladatelství Karolinum.

Recenzní řízení

1) Redakční rada posuzuje, zda zaslané rukopisy odpovídají zaměření časopisu a zda splňují formální náležitosti, které časopisy vyžaduje.

2) Vyhovující články jsou následně recenzovány dvěma nezávislými externími odborníky v otevřeném recenzním řízení (open peer review).

Otevřený přístup

Autoři již svým nabídnutím textu dávají souhlas se zveřejněním svého článku v časopise a berou na vědomí, že Praehistorica je časopis s otevřeným přístupem. Otevřený přístup časopisu znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Oznámení o copyrightu

Časopis Praehistorica používá u recenzovaných článků i ostatních textů, které publikuje, licenci Creative Commons Attribution 4.0. Spolu s odevzdáním příspěvku do redakce časopisu autoři souhlasí s použitím licence CC BY 4.0 u své práce. Copyright vydavatel ponechává autorům.

Publikační poplatky

Autoři neplatí žádné poplatky ani za recenzní řízení, ani za publikování svých prací.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
ISSN: 0231-5432
E-ISSN: 2570-7213

Ke stažení