PRAEHISTORICA

PRAEHISTORICA

Praehistorica jsou odborným akademickým časopisem zaměřeným na archeologii ve Střední Evropě. Časopis vychází od roku 1938 a specializuje se zejména na období pravěku a ranné doby dějinné.

PRAEHISTORICA, Vol 33 No 1 (2017), 201–204

Ibráhím ibn Ja’kúb a placení šátečky – realita či fikce?

[Ibrahim ibn Ya’qub and the kerchief money – fact or fiction?]

Petr Charvát

DOI: https://doi.org/10.14712/25707213.2017.15
zveřejněno: 16. 03. 2017

Abstract

This is a paper interpreting a reference on the kerchief money in the report by Ibrahim ibn Ya’qub, an Arabophone visitor of the Czech-speaking lands, of the sixties of the 10th century. A comparative study of the use of textile means of payment indicates the frequency of this custom east of our lands, especially along the so-called Silk Road. At least some available historical and archaeological evidence indicates that the “kerchief money” might have come to Bohemia and Moravia from the Silk-Road area.

Klíčová slova: Čechy – raný středověk – Ibráhím ibn Ja’kúb – placení šátečky – obchod

Creative Commons License
Ibráhím ibn Ja’kúb a placení šátečky – realita či fikce? is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
ISSN: 0231-5432
E-ISSN: 2570-7213

Ke stažení