PRAEHISTORICA

PRAEHISTORICA

Praehistorica jsou odborným akademickým časopisem zaměřeným na archeologii ve Střední Evropě. Časopis vychází od roku 1938 a specializuje se zejména na období pravěku a ranné doby dějinné.

PRAEHISTORICA, Vol 33 No 1 (2017), 117–129

Nové kovové nálezy z doby halštatské z hradiště u Minic, okr. Mělník

[Some new finds from Hallstatt period hillfort Minice, district Mělník]

Daniel Bursák, David Daněček, Kamil Smíšek

DOI: https://doi.org/10.14712/25707213.2017.9
zveřejněno: 16. 03. 2017

Abstract

During the years 2013 and 2014, several small scale surface prospections took place on a Late Hallstatt period hillfort Minice in Central Bohemia. Collected set of items is welcomed for its value as chronological or paleoeconomical evidence. Finally, some attention is paid to the evidence of bronze smelting in the surrounding area. Some of the finds and other Late Hallstatt artefacts were also analyzed with XRF spectrometry with quite surprising results.

Klíčová slova: Čechy – pozdní doba halštatská – hradiště u Minic – prvkové složení – spony se zdobenou patkou (Fusszierfibel) – olovnatý bronz

Creative Commons License
Nové kovové nálezy z doby halštatské z hradiště u Minic, okr. Mělník is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
ISSN: 0231-5432
E-ISSN: 2570-7213

Ke stažení