PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 53 No 1 (2023)

Editorial
Kamila Stloukalová, Petra Skřejpková

Exempla in the Tenth Book of Correspondence between Pliny the Younger and Emperor Trajan – Introductory Remarks
Izabela Leraczyk

Goethe – báseň i právo
Radim Seltenreich

Finnish-Hungarian International Law Enforcement Cooperation between the Two World Wars
János Sallai, Mátyás Szabolcs

Spolek československých advokátů v zahraničí během druhé světové války
David Hubený

Mariano San Nicolò a Otakar Sommer pohledem (nejen) jejich korespondence
Pavel Salák

Politik a právnik Nándor Bernolák (1880–1951)
Ivan Halász

Rudolf Wierer – pohnuté životní osudy a dílo profesora církevního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity
Jaromír Tauchen

Ferdinandovo zřízení zemské? Porovnání českých zemských zřízení z let 1500 a 1549
Marek Stojan

Historický vývoj presumpce neviny
Timon Svoboda

Perduellio a sacrilegium v době římské republiky
Marie Šmejkalová

Zpráva z mezinárodní konference International Legal History Meeting of PhD Students
Milan Dobeš

Zpráva z International Legal History Meeting of PhD Students
Václav Dvorský

Zpráva z XXVIth Annual Forum of Young Legal Historians pořádané Association of Young Legal Historians
Václav Dvorský

XXII. ročník konference právních romanistů ČR a SR
Karel Havlíček

75th session of the Société Internationale Fernand De Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité – Brussels 2022
Lyuba Radulova

Zpráva z workshopu „Leopold Heyrovský a odkaz římského práva“
Kamila Stloukalová

Kubeš, V. ...a chtěl bych to všechno znovu: filozofické vypořádání s pesimistickým světovým názorem
Petra Zapletalová

Štemberk, J. Řidič tvrdý chleba má… Pravidla provozu na silnicích v socialistickém Československu
Ivan Jakubec

Tarwacka, A. – Zabłocki, J. Rzymskie prawo publiczne
Michal Skřejpek

Vyšný, P. Pravek práva
Marek Prudovič

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení