PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 53 No 1 (2023), 11–22

Exempla in the Tenth Book of Correspondence between Pliny the Younger and Emperor Trajan – Introductory Remarks

Izabela Leraczyk

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2023.2
zveřejněno: 25. 07. 2023

Abstract

The correspondence between Pliny the Younger and Emperor Trajan provides examples of legal issues which Pliny had to face as an imperial magistrate sent to the province of Bithynia and Pontus by the emperor. The aim of the article is to determine the way in which the authors of the correspondence address the question of precedents. The present work concentrates on all the instances where the concept of exemplum was used expressis verbis and on the way in which the authors of the letters referred to their preservation, eradication or creation.

klíčová slova: exemplum; precedent; Trajan; Pliny; correspondence

reference (39)

1. ANDO, C. In: LOWRIE, M. - LÜDEMANN, S. Exemplarity and Singularity: Thinking Through Particulars in Philosophy, Literature, and Law. London: Routledge, 2015, pp. 111-122.

2. ANDO, C. Imperial Ideology and Provincial Loyalty in the Roman Empire. Berkeley - Los Angeles - London: University of California Press, 2000. CrossRef

3. BRACCI, F. Plinio il Giovane: Epistole. Libro X. Introduzione, traduzione e commento. Pisa: PLUS-Pisa University Press, 2011. CrossRef

4. BRAND, C. E. Discipline and Criminal Law. In: Roman Military Law. New York: University of Texas Press, 2021, p. 32-45.

5. COLEMAN, K. M. Bureaucratic Language in the Correspondence between Pliny and Trajan. TAPA, 2012, 142, 2, pp. 189-238. CrossRef

6. DAALDER, E. Aequum putavit imperator. Imperial representation and juristic self-fashioning in the Decreta and Imperiales Sententiae of Julius Paulus, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung, 2022, 139, pp. 149-153. CrossRef

7. DĘBIŃSKI, A. - JOŃCA, M. - LERACZYK, I. - ŁUKA, A. Pliniusz Młodszy. Korespondencja z cesarzem Trajanem. Komentarz. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017.

8. DOLGANOV, A. Documenting Roman Citizenship. In: LAVAN, M. - ALDO, C. (eds.). Roman and Local Citizenship in the Long Second Century CE. Oxford: Oxford University Press, 2021, pp. 185-229. CrossRef

9. DUFF, A. M. Freedmen in the Early Roman Empire. Cambridge: Clarendon Press, 1958.

10. DYJAKOWSKA, M. Fund Collection through Litigation by the State Treasury in the Roman Empire (with Special Reference to the First Three Centuries A.D.). Studia Ceranea, 2012, 2, pp. 27-44. CrossRef

11. GARDNER, J. F. The Adoption of Roman Freedmen. Phoenix, 1989, 43, 3. CrossRef

12. GARNSEY P. Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire. Oxford: Clarendon Press, 1970.

13. GAUDEMET, J. La jurisdiction provinciale d'apres la correspondance entre Pline et Trajan. Revue Internationale des Droits de l'Antiquite, 1964, 11.

14. GIBSON, R. Man of High Empire: The Life of Pliny the Younger. Oxford: Oxford University Press, 2020. CrossRef

15. GLARE, P. G. W. (ed.). The Oxford Latin Dictionary. Oxford: Oxford University Press, 1968.

16. HARDY, E. G. Epistulae ad Traianum imperatorem cum eiusdem responsis. London: MacMillan, 1889.

17. HARRIES, J. Legal and Literary Letter Collections. In: KÖNIG, A. - WHITTON, C. Roman Literature Under Nerva, Trajan and Hadrian. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.

18. HERZ, Z. Precedential Reasoning and Dynastic Self-Fashioning in the Rescripts of Severus Alexander. Historia. Zeitschrift für Alte Geschichte, 2020, 69, 1, pp. 103-125. CrossRef

19. CHILTON, C. W. The Roman Law of Treason under the Early Principate. The Journal of Roman Studies, 1955, 15, 1-2, pp. 73-81 CrossRef

20. JOŃCA, M. (ed.). Leksykon rzymskiego prawa karnego. Warszawa: C. H. Beck, 2022.

21. JOŃCA, M. Pliny the Younger and Christians: an Attempt at Evaluation. Revue církevního práva / Church Law Review, 2020, 78, 1.

22. JOŃCA, M. Pliny the Younger and the Problem of translatio cadaveris. Krytyka prawa, 2016, 8, 2, pp. 17-26. CrossRef

23. LEVAN, M. Pliny Epistles 10 and Imperial Correspondence. In: KÖNIG, A. - WHITTON, C. Roman Literature Under Nerva, Trajan and Hadrian. Cambridge: Cambridge University Press, 2018, pp. 286-288.

24. MACMULLEN, R. Judicial Savagery in the Roman Empire. Chiron, 1986, 16, pp. 147-166.

25. MORELLO, R. - GIBSON, R. K. (eds.). Re-imagining Pliny the Younger. Arethusa, 2003, 36, 2. CrossRef

26. NOREÑA, C. F. The Social Economy of Pliny's Correspondence with Trajan. The American Journal of Philology, 2007, 128, 2, pp. 239-277. CrossRef

27. ROBINSON O. F. Penal Practice and Penal Policy in Ancient Rome. London: Routledge, 2007. CrossRef

28. SEELENTAG, A. M. Ius pontificium cum iure civili coniunctum: das Recht der Arrogation in klassischer Zeit. Tübingen: Mohr Siebeck, 2014.

29. SHERWIN-WHITE, A. N. The Letters of Pliny: A Historical and Social Commentary. Oxford: Oxford University Press, 1966.

30. SCHETTINO, M. T. Trajan's Rescript De bonis relegatorum and Plutarch's Ideal Ruler. In: STADTER, P. A. - VAN DER STOCKT, L. Sage and Emperor: Plutarch, Greek Intellectuals, and Roman Power in the Time of Trajan (98-117 A.D.). Leuven: Leuven University Press, 2002, pp. 201-212.

31. SIDEBOTTOM, H. Dio of Prusa and the Flavian Dynasty. The Classical Quarterly, 1996, 46, 2, pp. 447-456. CrossRef

32. STADTER, P. A. Pliny and the Ideology of Empire: The Correspondence with Trajan. Prometheus, 2006, 32, pp. 61-76.

33. STRUNK, T. E. Domitian's Lightning Bolts and Close Shaves in Pliny. The Classical Journal, 2013, 109, 1, pp. 88-113. CrossRef

34. VIDMAN, L. Étude sur la correspondence de Pline le jeune avec Trajan. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1960.

35. WATERS, K. H. The Character of Domitian. Phoenix, 1964, 18, 1, pp. 49-77. CrossRef

36. WATSON, A. The Digest of Justinian. Vol. I. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1998.

37. WILLIAMS, W. Pliny: Correspondence with Trajan from Bithynia: Epistles X 15-121. Aris & Phillips Classical Texts. Liverpool: Liverpool University Press, 1990. CrossRef

38. WOOLF, G. Pliny's Province. In: BEKKER-NIELSEN, T. Rome and the Black Sea Region: Domination, Romanisation, Resistance. Aarhus: Aarhus University Press, 2006, pp. 93-108. CrossRef

39. WOOLF, G. Pliny/Trajan and the Poetics of Empire. Classical Philology, 2015, 110, 2, pp. 132-151. CrossRef

Creative Commons License
Exempla in the Tenth Book of Correspondence between Pliny the Younger and Emperor Trajan – Introductory Remarks is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení