PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Předseda

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. (Univerzita Karlova, Praha)

Šéfredaktorka

JUDr. Petra Skřejpková, Ph.D. (Univerzita Karlova, Praha; skrejpko@prf.cuni.cz)

Výkonná redaktorka

JUDr. Petra Skřejpková, Ph.D. (Univerzita Karlova, Praha; skrejpko@prf.cuni.cz)

Členové

JUDr. Lukáš Blažek, Ph.D. (Univerzita Karlova, Praha)

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M. (Trnavská univerzita v Trnave)

prof. Dr. Ivan Halász, Ph.D. (Corvinus Egyetem, Budapešť)

Dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Jana Pawla II, Lublin)

doc. JUDr. Vladimír Kindl (Univerzita Karlova, Praha)

ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Berier (Uniwersytet Jagielloński, Krakov)

doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek Ph.D. (Univerzita Karlova, Praha)

doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc. (Akademie věd ČR, Praha)

Prof. Dr. Thomas Olechowski (Universität Wien, Vídeň)

prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. (Univerzita Karlova, Praha)

doc. JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.(Univerzita Karlova, Praha)

prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. (Univerzita Karlova, Praha)

prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (Masarykova Univerzita, Brno)

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X