PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Předseda

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. (Univerzita Karlova, Praha)

Šéfredaktorka

JUDr. Petra Skřejpková, Ph.D. (Univerzita Karlova, Praha; skrejpko@prf.cuni.cz)

Výkonná redaktorka

Mgr. Kamila Stloukalová, Ph.D. (Univerzita Karlova, Praha; stloukalova@prf.cuni.cz)

Členové

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M. (Trnavská univerzita v Trnave)

prof. Dr. Ivan Halász, Ph.D. (Corvinus Egyetem, Budapešť)

Dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Jana Pawla II, Lublin)

doc. JUDr. Vladimír Kindl (Univerzita Karlova, Praha)

ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Berier (Uniwersytet Jagielloński, Krakov)

prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. (Univerzita Karlova, Praha)

doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek Ph.D. (Univerzita Karlova, Praha)

doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc. (Akademie věd ČR, Praha)

Prof. Dr. Thomas Olechowski (Universität Wien, Vídeň)

prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. (Univerzita Karlova, Praha)

doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. (Univerzita Karlova, Praha)

prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. (Univerzita Karlova, Praha)

prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (Masarykova Univerzita, Brno)

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X