PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Veškerou korespondenci adresujte redakci časopisu Právněhistorické studie na e-mailovou adresu: phs@prf.cuni.cz, nebo na korespondenční adresu: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1.

Korespondenci lze zaslat také přímo šéfredaktorce JUDr. Petře Skřejpkové, Ph.D., na e-mailovou adresu skrejpko@prf.cuni.cz, tel. +420 221 005 536, nebo výkonné redaktorce Mgr. Kamile Stloukalové na e-mailovou adresu stloukalova@prf.cuni.cz, tel. +420 221 005 480.

Při korespondenci prosím uvádějte vždy Vaše kontaktní údaje. Děkujeme.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X