AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC Philosophica et Historica je víceoborový akademický časopis zaměřený na humanitní a společenskovědné obory (filozofie, psychologie, pedagogika, sociologie, obecné, české a hospodářské dějiny, pomocné vědy historické a archivnictví, etnologie).

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ a EBSCO.

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA, Vol 2020 No 2 (2020)

Slovo editorů
Marie Klimešová, Rostislav Švácha

Apuleiův Zlatý osel a antická literární tradice v umění rudolfínské doby
Pavla Savická

(Ne)rozluční společníci. Polozapomenuté ikonografické i urbanistické souvislosti vybraných sochařských děl věnovaných sv. Janu Nepomuckému v Praze
Kateřina Adamcová

„Bildhauer in Stuttgart, sonsten aber aus Prag.“ Ondřej Filip Quitainer jako člen družiny pražských umělců v Ludwigsburgu v letech 1709–1714
Martin Hořák

Novobaroko a česká sochařská generace devadesátých let 19. století
Martina Bezoušková

Meziválečné výstavní kolonie Werkbundu v Evropě jako památka
Eliška Podholová Varyšová

Panelák jako výsledek vědeckotechnického experimentu
Eva Novotná

Japan and Modern Architecture, 1945–1970. Discourse in the mid-20th-century Europe. 1960s: Emancipation, Criticism
Ondřej Hojda

Synestézie v autorských knihách Daisy Mrázkové
Markéta Čejková

Čáry máry: čáry! Nástrahy vizualizací sítí nejen v horizontálních dějinách umění
Tomáš Kolich

On Writing Fluid Histories of Modern Art with Jacques Rancière
Karolina Rybačiauskaitė

Emmanuel Lévinas: Domov a umění
Daniela Matysová

Mocenský kalkul jako konstanta i proměnná lidského příběhu v kontextu pojetí královské moci, archetypu a osudu Přemysla Otakara II. v zrcadle školy Annales
Jana Křížová

Domov inspirativní i svazující ve Švabinského portrétu Mikoláše Alše
Anežka Mikulcová

Cesta zpátky – domov na pohlednicích 1. světové války
Kamil Beer

„Soukromé je politické“: Feministické střípky z československého umění šedesátých až osmdesátých let dvacátého století
Marianna Placáková

Prezentace německo-českého umění ve stálých expozicích Národní galerie v Praze
Barbora Pavliš Ficková

Domov a návraty osob přemístěných během druhé světové války (Displaced Persons)
Jana Kasíková

Funkcionalismus – meziválečný fenomén nebo styl přesahující válku i sorelu?
Eliška Podholová Varyšová

Pološero jako inspirativní hranice (Prolínání undergroundu se současnou městskou baladou)
Vladimír Merta


vychází: 2 x ročně
ISSN: 0567-8293
E-ISSN: 2464-7055

Ke stažení