AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA
AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC Philosophica et Historica je víceoborový akademický časopis zaměřený na humanitní a společenskovědné obory (filozofie, psychologie, pedagogika, sociologie, obecné, české a hospodářské dějiny, pomocné vědy historické a archivnictví, etnologie).

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ a EBSCO.

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA, Vol 2020 No 2 (2020), 61–86

(Ne)rozluční společníci. Polozapomenuté ikonografické i urbanistické souvislosti vybraných sochařských děl věnovaných sv. Janu Nepomuckému v Praze

[(In)separable companions. Half-forgotten iconographic and urban contexts of selected sculptures dedicated to St. John of Nepomuk in Prague]

Kateřina Adamcová

DOI: https://doi.org/10.14712/24647055.2021.3
zveřejněno: 02. 08. 2021

Abstract

The article deals with several statues of St. John of Nepomuk, which were created on the territory of the former Prague cities between the erection of the statue of a saint on Charles Bridge in 1683 and his beatification in 1721. Based on a deeper analysis of available data found both in the existing literature and on these statues themselves, and evaluation of their former urban context, the author points out an interesting phenomenon that is associated with these statues.

Klíčová slova: Prague; Baroque sculpture; statues of St. John Nepomuk; former urban context

reference (15)

1. Růžena Baťková (ed.), Umělecké památky Prahy. Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady (Praha 1), Praha 1998.

2. Oldřich Jakub Blažíček, Ferdinand Brokof, Praha 1986.

3. Oldřich Jakub Blažíček, Sochařství baroku v Čechách, Praha 1958.

4. Wolfgang Braunfels (ed.), Lexikon der christlichen Kunst, svazek 7, Rom-Freiburg-Basel-Wien 1994.

5. Nataša Brejchová-Steinová, Zjánštěná item zjančená léta na Děčínsku, Okresní muzeum Děčín 2001.

6. František Ekert, Posvátná místa královského hlavního města Prahy. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů a jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v hlavním městě království Českého I, II, Praha 1883, 1884.

7. Karel Navrátil, Paměti hlavního kostela farního, fary a školy sv. Jindřicha a sv. Kunhuty v Novém Městě pražském, Praha 1869.

8. Julius Max Schottky, Prag wie es war und wie es ist, nach Aktestücken und den besten Quellenschriften geschildert, Prag 1832.

9. Svatý Jan Nepomucký 1393 * 1993 (katalog výstavy), Bavorské národní muzeum v Mnichově ve spolupráci s klášterem premonstrátů na Strahově v Praze a s Národním muzeem v Praze, Praha 1993.

10. Jana Tischerová, Matěj Václav Jäckel. Sochař českého baroka 1655-1738, Praha 2013.

11. Vít Vlnas, Jan Nepomucký: česká legenda, druhé vydání, Praha 2013.

12. Vít Vlnas, Jan Nepomucký, světec baroka aneb druhý život Johánka z Pomuku, in: Václav Chroust - Zdeňka Buršíková - Karel Viták (eds), Pět hvězd nad českým královstvím: svatý Jan Nepomucký a katolická reformace, svazek 1, Klatovy 2013, s. 49-78.

13. Pavel Vlček (ed.), Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004.

14. Pavel Vlček (ed.), Umělecké památky Prahy. Pražský hrad a Hradčany, Praha 2000.

15. Zdeněk Wirth, Socha Jana Nepomuckého ve Spálené ulici, Věstník Klubu Za starou Prahu III, 1912, Praha 1913, s. 76-79.

Creative Commons License
(Ne)rozluční společníci. Polozapomenuté ikonografické i urbanistické souvislosti vybraných sochařských děl věnovaných sv. Janu Nepomuckému v Praze is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


vychází: 2 x ročně
ISSN: 0567-8293
E-ISSN: 2464-7055

Ke stažení