AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC Philosophica et Historica je víceoborový akademický časopis zaměřený na humanitní a společenskovědné obory (filozofie, psychologie, pedagogika, sociologie, obecné, české a hospodářské dějiny, pomocné vědy historické a archivnictví, etnologie).

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ a EBSCO.

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA, Vol 2020 No 2 (2020), 327–338

Funkcionalismus – meziválečný fenomén nebo styl přesahující válku i sorelu?

[Functionalism in architecture – the interwar phenomenon or the style overcoming war and socialist realism?]

Eliška Podholová Varyšová

DOI: https://doi.org/10.14712/24647055.2021.19
zveřejněno: 02. 08. 2021

Abstract

The article is focused on the continuing of functionalist style in Czechoslovak architecture after second war. The architectural development of that time could be read as a continual stream from the interwar functionalism, through the late functionalism in 1945-1948 and in the rise of modernism in the end of the 1950s after the socialist realism period, which led to the last period of modernism - and functionalism – in the 1960s.

Klíčová slova: architectural modernism; late functionalism; international style; postwar Czechoslovak architecture; Brussels Expo 1958

reference (12)

1. Miroslav Baše et al., Česká architektura / Czech architecture 1945-1995, Praha 1995.

2. Vladimír Czumalo, Česká teorie architektury v letech okupace, Praha 1991.

3. Český funkcionalismus 1920-1940. Architektura (katalaog výstavy, text Alena Vondrová), Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Praha 1978.

4. Jaroslav Fragner: Náčrty a plány (katalog výstavy), Galerie Jaroslava Fragnera, Praha 1999.

5. Vít Havránek et al., Bruselský sen: Československá účast na světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let (katalag výstavy), Galerie hlavního města Prahy - Moravská galerie v Brně, Praha-Brno 2008.

6. Marie Judlová (ed.), Ohniska znovuzrození: České umění 1956-1963 (katalog výstavy), Galerie hlavního města Prahy, Ústav dějin umění AV ČR, Praha 1994.

7. Petr Pelčák - Vladimír Šlapeta - Ivan Wahla (eds), Bedřich Rozehnal 1902-1984 (katalog výstavy), Obecní dům, Brno 2009.

8. Radomíra Sedláková (ed.), Sorela: Česká architektura padesátých let (katalog výstavy), Národní galerie v Praze, Praha 1994.

9. Martin Strakoš, Po sorele brusel: kov, sklo, struktury a beton. Kapitoly o architektuře a umění 50. a 60. let 20. století od Bruselu po Ostravu, Ostrava 2014.

10. Vladimír Šlapeta - Václav Jandáček, Stavební kniha: Český funkcionalismus, Brno 2004.

11. Odřich Ševčík - Ondřej Beneš, Architektura 60. let. "Zlatá šedesátá léta" v české architektuře 20. století, Praha 2009.

12. Rostislav Švácha, Od moderny k funkcionalismu, Praha 1985, 1995.

Creative Commons License
Funkcionalismus – meziválečný fenomén nebo styl přesahující válku i sorelu? is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


vychází: 2 x ročně
ISSN: 0567-8293
E-ISSN: 2464-7055

Ke stažení