AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC Philosophica et Historica je víceoborový akademický časopis zaměřený na humanitní a společenskovědné obory (filozofie, psychologie, pedagogika, sociologie, obecné, české a hospodářské dějiny, pomocné vědy historické a archivnictví, etnologie).

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ a EBSCO.

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA, Vol 2020 No 2 (2020), 263–270

Emmanuel Lévinas: Domov a umění

[Emmanuel Lévinas: Home and Art]

Daniela Matysová

DOI: https://doi.org/10.14712/24647055.2021.12
zveřejněno: 02. 08. 2021

Abstract

In this paper, we focus on the explanation of the essence of artistic experience elaborated by Emmanuel Lévinas based on his philosophical conception of „home.“ Lévinas says, that the true meaning of art lies in the possibility to make us realize the true sense of „being home“ does not refer to our selfish need of inhabitancy at all but to our ethic relations with other people.

Klíčová slova: art; philosophy; etics; home; Emmanuel Lévinas

reference (9)

1. Emmamanuel Lévinas, Cvičenia zo šílenstva dne, Filozofia LXIV, 2009, č. 3, s. 229-237.

2. Emmanuel Lévinas, De lʻoblitération: entretien avec Françoise Armengaud à propos de l'œuvre de Sosno, Paris 1990.

3. Emmanuel Lévinas, Etika a nekonečno, Praha 2009.

4. Emmanuel Lévinas, Existence a ten, kdo existuje, Praha 2009.

5. Emmanuel Lévinas, Jean Atlan et la tension de l'art, in: Atlan: premières periodes, 1940-1954, Nantes 1986, s. 19-20.

6. Emmanuel Lévinas, Noms propres, Montpellier 1982.

7. Emmanuel Lévinas, Realita a její stín, Filozofický časopis LVII, 2009, č. 6, s. 871-886.

8. Emmanuel Lévinas, Sur Maurice Blanchot, Montpellier 1995.

9. Emmanuel Lévinas, Totalita a nekonečno (Esej o exterioritě), Praha 1997.

Creative Commons License
Emmanuel Lévinas: Domov a umění is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


vychází: 2 x ročně
ISSN: 0567-8293
E-ISSN: 2464-7055

Ke stažení