AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA
AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC Philosophica et Historica je víceoborový akademický časopis zaměřený na humanitní a společenskovědné obory (filozofie, psychologie, pedagogika, sociologie, obecné, české a hospodářské dějiny, pomocné vědy historické a archivnictví, etnologie).

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ a EBSCO.

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA, Vol 2020 No 2 (2020), 7–9

Slovo editorů

[Editorial]

Marie Klimešová, Rostislav Švácha

DOI: https://doi.org/10.14712/24647055.2021.1
zveřejněno: 02. 08. 2021

Abstract

Editorial

Creative Commons License
Slovo editorů is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


vychází: 2 x ročně
ISSN: 0567-8293
E-ISSN: 2464-7055

Ke stažení