AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

Předsedkyně

Hana Pátková (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, patkovahana@centrum.cz)

Tajemník

Pavel Uhlář (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, pavel.uhlar@ff.cuni.cz)

Za Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy

Zdeněk Beneš (zdenek.benes@ff.cuni.cz)

Ivan Hlaváček (ivan.hlavacek@ff.cuni.cz)

Jindřich Karásek (jindrich.karasek@ff.cuni.cz)

Luďa Klusáková (b302@volny.cz)

Marta Ottlová (marta.ottlova@ff.cuni.cz)

Václav Marek (vaclav.marek@ff.cuni.cz)

Jiří Šubrt (jiri.subrt@ff.cuni.cz)

Vítězslav Švejdar (vitezslav.svejdar@cuni.cz)

Miloš Tomandl (milos.tomandl@ff.cuni.cz)

Jan Županič (jan.zupanic@ff.cuni.cz)

Externí členové

Ivan Blecha (Univerzita Palackého, Olomouc)

Marta Botíková (Univerzita Komenského, Bratislava)

Mária Bratská (Univerzita Komenského, Bratislava)

Józef Dobosz (Uniwersytet im. A. Mickeiwicza, Poznaň)

Vladimíra Dvořáková (VŠE, Praha)

Jiří Hanuš (Masarykova univerzita, Brno)

Martin Horyna (Jihočeská univerzita, České Budějovice)

Jaroslaw Kilias (Instytut socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Varšava)

Tomáš Krejčík (Ostravská univerzita, Ostrava)

Robert Luft (Collegium Carolinum, Mnichov)

Zdenka Mansfeldová (Sociologický ústav AV ČR, Praha)

Antoine Mares (Panthéon-Sorbonne, Paříž)

Jaroslav Peregrin (Filozofický ústav AV ČR, Praha)

Matthias Schirn (Ludwig-Maxmilians-Universität München)

Zdeněk Uherek (Etnologický ústav AV ČR, Praha)

Zbyněk Vybíral (Masarykova univerzita, Brno)

Vladimír Zvara (Univerzita komenského, Bratislava)


vychází: 2 x ročně
ISSN: 0567-8293
E-ISSN: 2464-7055