AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

Rukopisy zasílejte na adresu:

Mgr. Zdena Wiendlová
Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta
Vydavatelství
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
zdena.wiendlova@ff.cuni.cz

Úprava rukopisů se řídí obecnými pokyny pro autory nakladatelství Karolinum (ke stažení v levém sloupci).

Recenzní řízení

1) Výkonný redaktor posuzuje, zda zaslané rukopisy odpovídají zaměření časopisu a zda splňují formální náležitosti, které časopisy vyžaduje.

2) Vyhovující články jsou následně poslány k posouzení dvěma nezávislým externím odborníkům v oboustranně anonymním recenzním řízení (double-blind peer review).

Otevřený přístup

Autoři již svým nabídnutím textu dávají souhlas se zveřejněním svého článku v časopise a berou na vědomí, že AUC Philosophica et Historica je časopis s otevřeným přístupem. Otevřený přístup časopisu znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Oznámení o copyrightu

Časopis AUC Philosophica et Historica používá u recenzovaných článků i ostatních textů, které publikuje, licenci Creative Commons Attribution 4.0. Spolu s odevzdáním příspěvku do redakce časopisu autoři souhlasí s použitím licence CC BY 4.0 u své práce. Copyright vydavatel ponechává autorům.

Publikační poplatky

Autoři neplatí žádné poplatky ani za recenzní řízení, ani za publikování svých prací.

Dlouhodobá archivace

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.


vychází: 2 x ročně
ISSN: 0567-8293
E-ISSN: 2464-7055

Ke stažení