AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC Philosophica et Historica je víceoborový akademický časopis zaměřený na humanitní a společenskovědné obory (filozofie, psychologie, pedagogika, sociologie, obecné, české a hospodářské dějiny, pomocné vědy historické a archivnictví, etnologie).

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ a EBSCO.

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA, Vol 2020 No 2 (2020), 281–288

Domov inspirativní i svazující ve Švabinského portrétu Mikoláše Alše

[Inspiring as well as binding Home in Švabinský’s portrait of Mikoláš Aleš]

Anežka Mikulcová

DOI: https://doi.org/10.14712/24647055.2021.14
zveřejněno: 02. 08. 2021

Abstract

This paper analyzes a well–known portrait of the painter Mikoláš Aleš created by Max Švabinský. The portrait could have been created thanks to the friendly connection between these artists and contains several details with a deeper meaning referring to the character of Aleš's work and personality. The multi–layered perception of the topic of „home“ is particularly noticeable here.

Klíčová slova: Mikoláš Aleš; Max Švabinský; portrait; home; home inspiring; home binding

reference (8)

1. Emanuel Svoboda, Jak Mikoláš Aleš žil a tvořil, Praha 1920.

2. Karel Václav Rais, Ze vzpomínek II, Praha 1927.

3. Karel Špillar, Drobné vzpomínky na Mikuláše Aleše II, Český svět XXIV, 1928, s. 6.

4. Ela Švabinská, Vzpomínky z mládí, Praha 1960.

5. Maryna Alšová-Svobodová, U nás doma, Praha 1970.

6. Ludvík Páleníček, Max Švabinský. Život a dílo na přelomu epoch, Praha 1984.

7. Roman Prahl, Věk umělce. Případ Mikoláše Alše, in: Zdeněk Hojda (ed.) - Marta Ottlová (ed.) - Roman Prahl (ed.), Vetché stáří, nebo zralý věk moudrosti? Sborník příspěvků z 28. ročníku sympozia k problematice 19. století: Plzeň, 29. února-1. března 2008, Praha 2009, s. 21-38.

8. Zuzana Švabinská - Václav Ševčík - Martin Kuna, Max Švabinský. Soupis kreslířského a malířského díla 1879-1916, Kroměříž 2014.

Creative Commons License
Domov inspirativní i svazující ve Švabinského portrétu Mikoláše Alše is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


vychází: 2 x ročně
ISSN: 0567-8293
E-ISSN: 2464-7055

Ke stažení