AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC Philosophica et Historica je víceoborový akademický časopis zaměřený na humanitní a společenskovědné obory (filozofie, psychologie, pedagogika, sociologie, obecné, české a hospodářské dějiny, pomocné vědy historické a archivnictví, etnologie).

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ a EBSCO.

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA, Vol 2021 No 1 (2021)

Slovo editorů
Marie Klimešová, Rostislav Švácha

On the Construction and Sources of Erwin Panofsky’s Iconology
Lubomír Konečný

Studniční stavení ve Zlaté Koruně jako před-parléřovská stavebnice. Příklad inkorporace dlouhodobě deponovaných článků do mladší stavby
Filip Facincani

Sochařská dílna rodiny Kitzingerů v Milešově
Kryštof Loub

Antonín Goller, Stephan Tragl, Johann Koch: Méně známí architekti ve službách severočeské a východočeské šlechty ve druhé polovině 19. století
Lucie Neméthová

Scénografie v počátcích Divadla D
Pavlína Vojtová

Tichá přátelství: Vladimír Fuka, Eva Fuková, Jiří Kolář, Zdeněk Urbánek, Jan Rychlík, Kamil Lhoták, Josef Schwarz-Červinka, Jan Hanč a Emanuel Frynta
Anna Strnadlová

Intermedialita kaligrafických inspirací v poválečném umění a filosofickém diskursu
Petra Polláková

Tapiserie nebo nové umění? Proměny československé tapiserie v průběhu šedesátých let
Veronika Soukupová

Genderové kontexty tvorby Běly Kolářové
Eliška Špálová

Krutost jako umělecký princip
Tereza Havelková

„Děti, děti, z toho kouká buď blázinec, nebo vězení!“ Vídeňský akcionismus jako reakce na válečné, osobní i společenské trauma
Tomáš Kubart

„Mít oči k vidění i k pláči“ aneb jak tlumočit bolest minulosti
Josef Řídký

Krev, slzy a bolest – Imaginace a emocionalita na příkladu polychromovaných barokních plastik ze svatých schodů
Tereza Horáková

Rozumění bolesti druhého člověka mezi hermeneutikou a zrcadlovými neurony
Jan Šteffl

Práce obhájené v Ústavu pro dějiny umění FF UK v letech 2019–2023
kolektiv autorů


vychází: 2 x ročně
ISSN: 0567-8293
E-ISSN: 2464-7055

Ke stažení