AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC Philosophica et Historica je víceoborový akademický časopis zaměřený na humanitní a společenskovědné obory (filozofie, psychologie, pedagogika, sociologie, obecné, české a hospodářské dějiny, pomocné vědy historické a archivnictví, etnologie).

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ a EBSCO.

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA, Vol 2020 No 2 (2020), 289–296

Cesta zpátky – domov na pohlednicích 1. světové války

[The Road Back – Depictions of Home on First World War postcards]

Kamil Beer

DOI: https://doi.org/10.14712/24647055.2021.15
zveřejněno: 02. 08. 2021

Abstract

Postcards and posters were the primary medium of visual communication during the World War I. Propaganda used them to incite patriotism in the reader, using various images and visual motives. One of them was the portrayal of home. This article explores how was home depicted on the Central Powers‘ and Entente’s posters and postcards and if there were any differences and/or similarities between them.

Klíčová slova: World War I; propaganda; postcards; portayal of home

reference (4)

1. George Macaulay Trevelyan, British History in the Nineteenth Century and after 1782-1919, City of Westminster 1979.

2. Rainer Traub - Christoph Gunkel, Propaganda-Postkarten im Ersten Weltkrieg: Singend in den Tod, Spiegel Online, https://www.spiegel.de/geschichte/bildpostkarten-im-ersten-weltkrieg-a-1026685.html, vyhledáno 16. 1. 2021.

3. Roger Chickering, Imperial Germany and the Great War, 1914-1918, Cambridge 1998.

4. Staff Frank, The picture postcard & its origins, Cambridge 1979.

Creative Commons License
Cesta zpátky – domov na pohlednicích 1. světové války is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


vychází: 2 x ročně
ISSN: 0567-8293
E-ISSN: 2464-7055

Ke stažení